zvíře / zvířata - animal / animaux

čeština,
český jazyk
English français
veterinář, zvěrolékař,
veterinární lékař
veterinarian vétérinaire
pes   / psi dog(s) chien(s)
štěně / štěňata puppy / puppies chiot(s)
kočka   / kočky cat(s) chat(s)
kotě / koťata kitten(s) chaton(s)
krysa / krysy rat(s) "
krysař rat catcher dératiseur
myš(i) mouse / mice souris
křeček / křečci hamster(s) "
mula mule, mulet
osel / osli, oslové ass, donkey(s) âne(s)
oslice jenny / jennies ânesse(s)
osle / oslata donkey foal(s) ânon(s)
hřebec stallion étalon
hřebice,
kobyla / kobyly,
klisna / klisny
mare(s) jument(s)
kůň   / koně horse(s) cheval / chevaux
hříbě / hříbata foal(s) poulain(s)
poník pony poney
buvol(i)
buvol indický
buffalo(es)
water buffalo
buffle(s)
buffle indien
vůl   / volové ox / oxen bœuf(s)
býk / býci bull(s) taureau(x)
kráva   / krávy cow(s) vache(s)
tele / telata calf / calves veau(x)
jalovice heifer(s) génisse(s)
beran(i) ram(s) bélier(s)
ovce   sheep, ewe mouton(s), brebis
jehně / jehňata lamb(s) agneau(x)
koza   / kozy goat(s) chèvre(s), bouc(s)
dikobraz(i) porcupine(s) porc(s)-épic(s)
divoký kanec wild boar sanglier
prase   / prasata pig(s) porc(s), cochon(s)
prasnice, svině sow(s) truie(s)
sele / selata,
podsvinče
piglet(s)
 
porcelet(s),
"cochon de lait"
králík / králíci
zajíc(i)
rabbit(s)
hare(s)
lapin(s)
lièvre(s)
nora / nory burrow(s) terrier(s)
jezevec / jezevci badger(s) blaireau(x)
mýval(i) raccoon(s) raton(s)-laveur(s)
bobr / bobři beaver(s) castor(s)
krtek / krtci, krtkové mole(s) taupe(s)
ježek / ježci, ježkové hedgehog(s) hérisson(s)
veverka / veverky squirrel(s) écureuil(s)
rys(i)
rys červený
bobcat(s) lynx
lynx roux
lišák / lišáci fox(es) renard(s)
liška / lišky vixxen(s) renarde(s)
lišče fox cub renardeau
vlk   / vlci wolf / wolves loup(s)
vlčice she-wolf / she-wolves louve(s)
vlče / vlčata wolf cub(s) louveteau(x)
vlkodlak / vlkodlaci werewolf / werewolves loup(s)-garou(s)
medvěd(i)   bear(s) ours
lední medvěd polar bear ours polaire,
ours blanc
medvědice she-bear(s) ourse(s)
medvídě / medvíďata bear cub(s) ourson(s)
los(i) elk(s), moose(s) élan(s), wapiti(s)
sob(i) reindeer(s) renne(s)
jelen(i) deer(s), hart(s) cerf(s)
laň / laně doe(s), hind(s) biche(s)
srnec / srnci roe deer(s) chevreuil(s)
srnka, srna / srny [female] chevrette(s)
srnče / srnčata [young] [petits]
kolouch / kolouši fawn(s) faon(s)
kamzík / kamzíci chamois "


pták / ptactvo
bird(s) - oiseau(x)

čeština,
český jazyk
English français
ptáče / ptáčata nestling, fledgling oisillon
hnízdo / hnízda nest(s) nid(s)
orel / orli, orlové eagle(s) aigle(s)
sokol(i), jestřáb(i) hawk(s), falcon(s) faucon(s)
luňák / luňáci kite(s) milan(s)
sup(i) vulture(s) vautour(s)
havran(i) raven(s), rook(s) corbeau(x), freux
vrána / vrány crow(s) corneille(s)
straka / straky magpie(s) pie(s)
racek / racci seagull(s) goéland(s), mouette(s)
tučňák / tučňáci penguin(s) pingouin(s)
holub(i) pigeon(s) "
holubice dove(s) colombe(s)
hrdlička / hrdličky turtle dove(s) tourterelle(s)
bažant(i) pheasant(s) faisan(s)
koroptev / koroptvi partridge(s) perdrix
krocan(i),
krůta / krůty
turkey(s) dindon(s), dinde(s)
páv(i) peafowl(s), peacock(s) paon(s)
pávice peahen(s) paonne(s)
kohout(i) rooster(s), cock(s) coq(s)
slepice,
kvočna / kvočny
hen(s) poule(s)
"kuřátko",
kuře / kuřata
chick(s) poussin(s)
klec(e) cage(s) "
kačer / kačeři drake(s) canard(s)
kachna / kachny,
kačena / kačeny
duck(s) cane(s)
káčátko / káčátka,
(kachňátko, kachnička)
duckling(s) caneton(s)
husa / husy goose / geese oie(s)
house / housata gosling(s) oison(s)
labuť / labutě swan(s) cygne(s)


hmyz - insecte(s)

čeština,
český jazyk
English français
larva / larvy larva(s) larve(s)
červ(i) worm(s), maggot(s) ver(s), asticot(s)
žížala / žížaly earthworm(s) ver(s) de terre,
lombric(s)
bourec morušový silkworm ver à soie
stonožka / stonožky,
mnohonožka / mnohonožky
centipede(s),
millipede(s)
mille-pattes
brouk / brouci beetle(s) scarabée(s)
termit(i), všekaz(i) termite(s) "
mravenec   / mravenci
mraveniště
ant(s)
anthill(s)
fourmi(s)
fourmilière(s)
mravenečník / mravenečníci anteater(s) fourmilier(s)
cikáda / cikády cicada(s) cigale(s)
cvrček / cvrčci cricket(s) criquet(s), locust(s)
kobylka luční grasshopper sauterelle
moucha   / mouchy fly / flies mouche(s)
ovád(i),
bzikavka dešťová
horse fly / horse flies taon(s)
housenka / housenky caterpillar(s) chenille(s)
motýl(i) butterfly / butterflies papillon(s)
můra / můry owlet moth(s) papillon(s) de nuit
mol(i) clothes moth(s) mite(s)
vážka / vážky dragonfly / dragonflies libellule(s)
světluška / světlušky,
(svatojánský brouček)
firefly / fireflies luciole(s)
slunéčko / slunéčka,
"beruška / berušky"
ladybug(s) coccinelle(s)
včelař(i) beekeeper(s) apiculteur(s)
včela   / včely bee(s) abeille(s)
včelí úl/úly beehive(s) ruche(s)
včelín apiary rucher
vosa / vosy
vosí hnízdo
wasp(s)
wasp nest
guêpe(s)
nid de guêpes
sršeň / sršně hornet(s) frelon(s)
komár / komáři mosquito(es) moustique(s)
moskytiéra / moskytiéry mosquito net(s) moustiquaire(s)
veš / vši louse / lice pou(x)
blecha / blechy flea(s) puce(s)
štěnice domácí bedbug punaise de lit
roztoč(i) dust mite(s) acarien(s)
šváb(i) cockroach(es) cafard(s), blatte(s)
pavouk / pavouci spider(s) araignée(s)
pavučina / pavučiny spider web(s) toile(s) d'araignée(s)
kudlanka nábožná
kudlanky nábožné
praying mantis(es) mante(s) religieuse(s)
štír / štíři scorpion(s) "


ryba / ryby - fish(es) - poisson(s)

čeština,
český jazyk
English français
akvárium / akvária aquarium(s) "
tuňák / tuňáci tuna thon(s)
pstruh / pstruzi trout truite(s)
losos(i) salmon saumon(s)
makrela / makrely mackerel maquereau(x)
treska / tresky cod morue(s), cabillaud(s)
sardinka / sardinky sardine(s) "
sardel,
ančovička / ančovičky
anchovy / anchovies anchois
žralok / žraloci shark(s) requin(s)
delfín(i) dolphin(s) dauphin(s)
sviňucha / sviňuchy porpoise(s) marsouin(s)
kosatka dravá,
(velryba zabiják)
killer whale, orca orque
velryba / velryby whale(s) baleine(s)
tuleň / tuleni, tuleňové seal(s) phoque(s)
lachtan(i) sea lion(s) otarie(s)
mrož lední walrus morse
rak / raci crayfish, crawfish écrevisse(s)
kreveta / krevety shrimp(s), prawn(s) crevette(s)
krab(i) crab(s) crabe(s)
humr / humři lobster(s) homard(s)
langusta / langusty spiny lobster(s) langouste(s)
medúza / medúzy jellyfish(es) méduse(s)
chobotnice octopus(es) pieuvre(s), poulpe(s)
krakatice,
oliheň / olihně
squid(s) calmar(s)
sépie cuttlefish seiche(s)
hvězdice,
(mořská hvězda)
starfish / seastar(s) étoile(s) de mer
ježovka / ježovky sea urchin(s) oursin(s)
želva / želvy
mořská želva
turtle(s), tortoise(s)
sea turtle
tortue(s)
tortue marine
lastura / lastury shellfish / seashell(s) coquillage(s)
skořápka / skořápky,
ulita / ulity
shell(s) coquille(s)
šnek / šneci snail(s) escargot(s)
slimák / slimáci slug(s) limace(s)
pijavka, pijavice leech(es) sangsue(s)
had(i)   snake(s) serpent(s)
ropucha / ropuchy toad(s) crapaud(s)
žába / žáby frog(s) grenouille(s)
ještěrka / ještěrky lizard(s) lézard(s)
leguán iguana iguane
chameleon(i) chameleon(s) caméléon(s)
dinosaurus / dinosauři dinosaur(s) dinosaure(s)
drak / draci dragon(s) "


zoologická zahrada
jardin zoologique

čeština,
český jazyk
English français
opice monkey(s), ape(s) singe(s)
gorila / gorily gorilla(s) gorille(s)
šimpanz(i)
šimpanzice
chimpanzee(s)
female chimp
chimpanzé(s)
[femelle]
pavián(i) baboon(s) babouin(s)
makak / makaci macaque(s) "
orangutan(i) orangutan(s) orang-outan(s)
netopýr / netopýři bat(s) chauve(s)-souris
papoušek / papoušci parrot(s) perroquet(s)
andulka / andulky parakeet(s), budgerigar(s) perruche(s)
kanár / kanáři canary / canaries canari(s)
plameňák / plameňáci flamingo(s) flamant(s) rose(s)
pštros(i) ostrich(es) autruche(s)
lev / lvi lion(s) "
lvice lioness(es) lionne(s)
lvíče lion cub lionceau
leopard, levhart,
pardál
léopard
panter panther panthère
gepard cheetah guépard
jaguár jaguar "
puma " "
tygr / tygři
tygřice
tiger(s)
tigress(es)
tigre(s)
tigresse(s)
velbloud(i) camel(s) chameau(x)
dromedár / dromedáři,
velbloud jednohrbý
dromedary / dromedaries dromadaire(s)
gazela / gazely gazelle(s) "
zebra / zebry zebra(s) zèbre(s)
žirafa / žirafy giraffe(s) girafe(s)
slon(i) elephant(s) éléphant(s)
nosorožec / nosorožci rhinoceros / rhinos rhinocéros
hroch / hroši hippopotamus / hippos hippopotame(s)
krokodýl(i) crocodile(s) "
aligátor alligator "
klokan(i) kangaroo(s) kangourou(s)