zvíře / zvířata - animal / animaux

Česky English français
veterinář,
veterinární lékař
veterinarian vétérinaire
pes   / psi
štěně
dog(s)
puppy
chien(s)
chiot
kočka   / kočky
kotě
cat(s)
kitten
chat(s)
chaton
krysa rat "
myš(i) mouse / mice souris
osel / osli, oslové ass, donkey(s) âne(s)
kůň   / koně horse(s) cheval / chevaux
klisna mare jument
hříbě / hříbata foal(s) poulain(s)
poník pony poney
vůl   / volové ox / oxen bœuf(s)
býk / býci bull(s) taureau(x)
kráva   / krávy cow(s) vache(s)
tele / telata calf / calves veau(x)
ovce   sheep mouton(s)
koza   / kozy goat(s) chèvre(s), bouc(s)
prase   / prasata
prasnice
pig(s)
sow
porc(s), cochon(s)
truie
nora burrow terrier
králík / králíci
zajíc
rabbit(s)
hare
lapin(s)
lièvre
krtek / krtci, krtkové mole(s) taupe(s)
ježek / ježci, ježkové hedgehog(s) hérisson(s)
veverka squirrel écureuil
liška / lišky fox(es) renard(s)
vlk   / vlci wolf / wolves loup(s)
medvěd(i)   bear(s) ours
jelen(i) deer(s), hart(s) cerf(s)
srna, laň / laně doe(s), hind(s) biche(s)


pták / ptactvo
bird(s) - oiseau(x)

Česky English français
hnízdo nest nid
orel / orli, orlové eagle(s) aigle(s)
sokol, jestřáb(i) hawk(s), falcon(s) faucon(s)
sup(i) vulture(s) vautour(s)
havran
vrána
raven, rook
crow
corbeau
corneille
holub(i) pigeon(s) "
holubice dove(s) colombe(s)
bažant pheasant faisan
koroptev partridge perdrix
krocan, (morák) turkey dindon, dinde
kohout rooster, cockerel coq
slepice hen(s) poule(s)
"kuřátko", kuře / kuřata chick(s) poussin(s)
kachna duck canard
husa / husy goose / geese oie(s)
labuť / labutě swan(s) cygne(s)


hmyz - insecte(s)

Česky English français
mravenec   / mravenci
mraveniště
ant(s)
anthill
fourmi(s)
fourmilière
cikáda cicada cigale
cvrček / cvrčci cricket(s) criquet(s)
kobylka luční grasshopper sauterelle
moucha   / mouchy fly / flies mouche(s)
bzikavka, ovád horse fly taon
motýl(i) butterfly / butterflies papillon(s)
vážka dragonfly libellule
světluška,
(svatojánský brouček)
firefly luciole
slunéčko, "beruška" ladybug, (ladybird) coccinelle
včelař beekeeper apiculteur
včela   / včely bee(s) abeille(s)
úl beehive ruche
vosa / vosy
vosí hnízdo
wasp(s)
wasp nest
guêpe(s)
nid de guêpes
komár / komáři mosquito(es) moustique(s)
šváb(i) cockroach(es) cafard(s)
pavouk / pavouci
pavučina
spider(s)
spider web
araignée(s)
toile d'araignée
kudlanka nábožná praying mantis mante religieuse
štír / štíři scorpion(s) "


ryba / ryby - fish(es) - poisson(s)

Česky English français
tuňák tuna thon
žralok / žraloci shark(s) requin(s)
velryba / velryby whale(s) baleine(s)
delfín(i) dolphin(s) dauphin(s)
tuleň / tuleni, tuleňové seal(s) phoque(s)
krab(i) crab(s) crabe(s)
kreveta / krevety shrimp(s), prawn(s) crevette(s)
medúza / medúzy jellyfish(es) méduse(s)
chobotnice octopus pieuvre
oliheň, (kalmar) squid calmar, calamar
mořská hvězda, (hvězdice) seastar étoile de mer
mořský ježek, (ježovka) sea urchin oursin
želva / želvy
mořská želva
turtle(s), tortoise(s)
sea turtle
tortue(s)
tortue marine
lastura, (ulita)
skořápka
seashell
shell
coquillage
coquille
šnek / šneci snail(s) escargot(s)
slimák slug limace
pijavice, pijavka leech sangsue
červ(i) worm(s) ver(s)
žížala earthworm ver de terre
bourec morušový silkworm ver à soie
had(i)   snake(s) serpent(s)
chameleon " caméléon
ještěrka lizard lézard
ropucha toad crapaud
žába / žáby frog(s) grenouille(s)


zoologická zahrada
jardin zoologique

Česky English français
opice monkey(s), ape(s) singe(s)
netopýr / netopýři bat(s) chauve(s)-souris
papoušek parrot perroquet
pštros ostrich autruche
lev / lvi, lvové lion(s) "
lvice lioness lionne
leopard, levhart, pardál leopard léopard
panter panther panthère
gepard cheetah guépard
tygr tiger tigre
velbloud
dromedár
camel
dromedary
chameau
dromadaire
zebra / zebry zebra(s) zèbre(s)
žirafa giraffe girafe
slon(i) elephant(s) éléphant(s)
nosorožec rhinoceros rhinocéros
hroch / hroši, hrochové hippopotamus / hippos hippopotame(s)
krokodýl(i) crocodile(s) "
klokan(i) kangaroo(s) kangourou(s)