počasí , podnebí - weather, climate - climat

Česky English français
Země Earth Terre
měsíc   moon lune
hvězda   / hvězdy star(s) étoile(s)
slunce   sun soleil
světlo   light lumière
slunečník umbrella parasol
stín shadow, shade ombre
nebe  , obloha sky ciel
mrak   / mraky cloud(s) nuage(s)
mlha   fog brouillard
vzduch, (ovzduší) air "
vítr   wind vent
bouře, bouřka storm tempête
hrom   thunder tonnerre
mrholení drizzle bruine, crachin
duha rainbow arc-en-ciel
déšť  
dešťová kapka
kapka vody
rain
raindrop
water drop
pluie
goutte de pluie
goutte d'eau
deštník   umbrella parapluie
sníh  
sněhová vločka
snow
snowflake
neige
flocon de neige
mráz frost gel
krupobití
kroupa / kroupy
hail
hailstone(s)
grêle
grêlon(s)
led   ice glace


teplota - température

Česky English français
teploměr thermometer thermomètre
horký
teplý
hot
lukewarm
chaud
tiède
studený cold froid
suchý dry sec
mokrý humid
wet
humide
mouillé