počasí , podnebí - weather, climate - climat

čeština,
český jazyk
English français
kosmos cosmos "
vesmír(y) outer space, universe(s) espace, univers
svět, zeměkoule World, Earth Monde, Terre, Globe
měsíc   moon lune
planeta / planety
planetka
planet(s)
asteroid
planète(s)
astéroïde
hvězda   / hvězdy star(s) étoile(s)
létavice falling star étoile filante
kometa / komety comet(s) comète(s)
meteor(y) meteor(s) météore(s)
slunce   sun soleil
sluneční světlo   sunshine, light lumière
sluneční paprsek / paprsky sunbeam, sunray(s) rayon(s) de soleil
slunečník(y) parasol(s) "
stín(y) shadow, shade(s) ombre(s)
nebe  , obloha sky ciel
mrak(y)   cloud(s) nuage(s)
mlha   fog, mist brouillard, brume
vzduch, (ovzduší) air "
vítr   / větry wind(s) vent(s)
bouře, bouřka / bouřky storm(s) tempête(s)
hrom   / hromy [plur.] thunder tonnerre
blesk(y) lightning, flash(es) éclair(s)
bleskosvod, hromosvod lightning conductor paratonnerre
duha / duhy rainbow(s) arc(s)-en-ciel
mrholení drizzle bruine, crachin
déšť   / deště rain pluie
dešťová kapka
kapka vody
raindrop
water drop
goutte de pluie
goutte d'eau
deštník(y)   umbrella(s) parapluie(s)
sníh   snow neige
sněhová vločka
/ sněhové vločky
snowflake(s) flocon(s) de neige
sněhová koule
/ sněhové koule
snowball(s) boule(s) de neige
sněhulák / sněhuláci snowman / snowmen bonhomme(s) de neige
mráz / mrazy [plur.] frost gel
krupobití
kroupa / kroupy
hail
hailstone(s)
grêle
grêlon(s)
led   / ledy [plur.] ice glace
ledovec / ledovce glacier(s) "
ledová kra / ledové kry iceberg(s) "


teplota / teploty - température(s)

čeština,
český jazyk
English français
teploměr(y) thermometer(s) thermomètre(s)
žhavý
žhavá
burning brûlant
brûlante
horký, teplý
horká, teplá
hot, warm chaud
chaude
vlažný
vlažná
lukewarm, tepid tiède
ledový
ledová
icy, chilling glacial
glaciale
chladný, studený
chladná, studená
cold, cool froid, frais
froide, fraîche
čerstvý
čerstvá
fresh [= new] frais
fraîche
mokrý
mokrá
wet mouillé
mouillée
vlhký
vlhká
humid humide
suchý
suchá
dry sec
sèche
sucho / sucha drought sécheresse(s)
záplava / záplavy,
povodeň / povodně,
potopa / potopy
flood inondation(s)