lidské tělo
human body - corps humain

"Strč prst skrz krk"
"Enfonce ton doigt dans ta gorge"

čeština,
český jazyk
English français
pocení, pot sweat,
perspiration
sueur,
transpiration
kůže   skin peau
chlupy
vlasy  
hair poils
cheveux
hlava   head tête
čelo forehead front
lebka skull crâne
mozek brain cerveau, (cervelle)
duše soul âme
duch(y) spirit(s) esprit(s)
mysl mind esprit
myšlenka, nápad thought pensée
idea " idée
noční můra,
zlý sen
nightmare,
bad dream
cauchemar,
mauvais rêve
sen / sny,
snění
dream(s),
dreaming
rêve(s)
 
tvář  , obličej face visage
ucho  , uši ear(s) oreille(s)
ušní maz earwax, cerumen cérumen
obočí eyebrow sourcil
řasa / řasy eyelash(es) cil(s)
oční víčko eyelid paupière
oční bulva eyeball globe oculaire
zornice, zornička,
zřítelnice, pupila
pupil pupille
oko  , oči eye(s) œil / yeux
slza / slzy tear(s), teardrop(s) larme(s)
nos   nose nez
nosní dírka/dírky,
nozdra / nozdry
nostril(s) narine(s)
knír(y) mustache(s) moustache(s)
vousy beard barbe
tvář(e) cheek(s) joue(s)
ústa  , pusa mouth bouche
patro palate palais
jazyk   tongue langue
slina, sliny saliva,
spit, spittle
salive,
bave
zub(y)   tooth / teeth dent(s)
stolička / stoličky molar(s) molaire(s)
dáseň / dásně gingiva, gums gencive(s)
čelist(i) jawbone, jaws mâchoire(s)
brada chin menton
krk  
týl
neck
nape of the neck
cou
nuque
hrdlo throat gorge
hruď chest poitrine
prs(y) breast(s) sein(s)
bradavka nipple, teat mamelon, téton
pupek, pupík [pop.] navel,
"belly button" [pop.]
nombril
břicho belly ventre, (abdomen)
žaludek   stomach estomac
střevo / střeva intestine(s) intestin(s)
játra liver foie
žluč bile, gall bile, (fiel)
slezina spleen rate
slinivka břišní, pankreas pancreas pancréas
ledvina / ledviny kidney(s) rein(s)
měchýř
močový měchýř
bladder
urinary bladder
vessie
vessie urinaire
moč urine "
plíce lung(s) poumon(s)
srdce   heart cœur
tepna / tepny artery / arteries artère(s)
žíla / žíly
žilka
vein(s)
[little]
veine(s)
[petite]
krevní céva/cévy blood vessel(s) vaisseau(x) sanguin(s)
krev   blood sang
nerv(y) nerve(s) nerf(s)
sval(y) muscle(s) "
maso flesh chair
kost(i)   bone(s) os
kostra / kostry skeleton(s) squelette(s)
páteř backbone, spine épine dorsale
záda   back dos
rameno / ramena shoulder(s) épaule(s)
paže arm(s) bras
podpaží armpit, axilla aisselle
loket / lokty elbow(s) coude(s)
zápěstí wrist(s) poignet(s)
pěst(i) fist(s) poing(s)
ruka   / ruce hand(s) main(s)
dlaň palm of the hand paume de la main
palec   / palce thumb(s) pouce(s)
prst(y)   finger(s) doigt(s)
nehet / nehty fingernail(s) ongle(s)
pohlaví sex(es) sexe(s)
pochva, vagina vagina vagin
vulva " vulve
pyj, penis penis pénis, (verge)
žalud glans gland
varle / varlata testicle(s) testicule(s)
sperma, (spermie),
semeno / semena
sperm,
semen
sperme,
semence(s)
řiť, řitní otvor anus, "ass" [slang] anus, "cul" [vulg.]
zadek, zadnice bottom, backside derrière, postérieur
hýždě buttock(s) fesse(s)
stehno / stehna thigh(s) cuisse(s)
noha   / nohy leg(s) jambe(s)
koleno   / kolena knee(s) genou(x)
čéška / čéšky kneecap(s) rotule(s)
lýtko / lýtka calf / calves mollet(s)
kotník(y) ankle(s) cheville(s)
pata / paty heel(s) talon(s)
chodidlo / chodidla sole of the foot/feet plante de pied(s)
chodidlo   / chodidla foot / feet pied(s)
prst na noze toe doigt de pied, orteil


lékařství - medicine - médecine

čeština,
český jazyk
English français
zdraví
zdravý
health
healthy
santé
en bonne santé
nemoc(i),
choroba / choroby
disease(s) maladie(s)
nemocný [m], nemocná [f] ill, sick malade
sanitka / sanitky, ambulance,
sanitní vůz/vozidlo
ambulance(s) "
nemocnice   hospital(s) hôpital / hôpitaux
klinika / kliniky clinic(s) clinique(s)
zdravotní sestra nurse infirmière
lékař(i)  , doktor / doktoři physician(s), doctor(s) médecin(s), "docteur(s)"
zubař(i) dentist(s) dentiste(s)
chirurg surgeon chirurgien
lékárna / lékárny
lékárník / lékárníci
drugstore(s)
pharmacist(s)
pharmacie(s)
pharmacien(s)
lék(y) medication médicament(s)
kondom(y) condom(s) préservatif(s),
"capote(s)" [pop.]
virus(y) virus(es) virus
bakterie bacterium / bacteria bactérie(s)
vakcína / vakcíny vaccine(s) vaccin(s)
očkovací vaccination "
injekční stříkačka syringe seringue
slepý, nevidomý [m]
slepá, nevidomá [f]
blind aveugle
hluchý [m], hluchá [f] deaf sourd [m], sourde [f]
němý [m], němá [f] dumb, mute muet [m], muette [f]
šílený, bláznivý [m],
šílená, bláznivá [f]
mad, crazy fou [m]
folle [f]