barva / barvy
color(s) - couleur(s)

  čeština,
český jazyk
English français
  béžový beige "
  hnědá, hnědý   brown marron
  černá, černý   black noir
  šedá, šedý   grey, gray gris
  bílá, bílý   white blanc
  žlutá, žlutý   yellow jaune
  růžová, růžový pink rose
  oranžová, oranžový   orange "
  červená, červený   red rouge
  purpurová, purpurový purple violet
  fialová, fialový violet "
  modrá, modrý   blue bleu
  zelená, zelený   green vert


čeština,
český jazyk
English français
světlý light clair
světle modrá light blue bleu clair
tmavě modrá dark blue bleu foncé
tmavý dark foncé