rodina family - famille

čeština,
český jazyk
English français
prarodič(e) grandparent(s) grand(s)-parent(s)
dědeček   grandfather grand-père
babička   grandmother grand-mère
rodič(e)   parent(s) "
otec   táta   father, dad père, papa
matka   máma mother, mom mère, maman
manžel   husband époux, mari
manželka   wife, spouse épouse
muž(i)   man / men homme(s)
žena   / ženy woman / women femme(s)
příbuzní relatives "parents proches"
strýc(i) uncle(s) oncle(s)
teta / tety aunt(s) tante(s)
synovec / synovci nephew(s) neveu(x)
neteř(e) niece(s) nièce(s)
bratranec / bratranci,
bratránek
cousin(s) "
sestřenice,
sestřenka
female cousin(s) cousine(s)
chlapec   / chlapci boy(s) garçon(s)
dívka   / dívky girl(s) fille(s)
syn(ové)   son(s) fils
dcera   / dcery daughter(s) fille(s)
bratr   / bratři brother(s) frère(s)
sestra   / sestry sister(s) sœur(s)
dvojče / dvojčata twin(s) jumeau(x)
dítě   / děti child / children enfant(s)
miminko   / miminka baby / babies bébé(s)
host(é) guest(s) invité(s)
kamarád(i)   buddy / buddies copain(s), camarade(s)
kamarádka   / kamarádky female buddy / buddies copine(s)
přítel / přátelé,
kluk / kluci
boyfriend(s), friend(s) ami(s)
přítelkyně,
holka / holky
girlfriend(s) amie(s)
nepřítel / nepřátelé enemy / enemies ennemi(s)
soused(i)
sousedka / sousedky
neighbor(s)
[female]
voisin(s)
voisine(s)
osoba / osoby person(s) personne(s)
lidé, lidi people gens