geometrie - geometry - géométrie
geometrický tvar / geometrické tvary
geometric shape(s) - forme(s) géométrique(s)


trojúhelník
triangle

kosočtverec
rhombus - losange

obdélník
rectangle

čtverec
square - carré

pětiúhelník
pentagone

šestiúhelník
hexagone

ovál
ovale

kruh
circle - cercle

jehlan
pyramide

kužel
cone - cône

válec
cylinder - cylindre

koule
sphere - sphère

kostka
cube

úhel / úhlů - angle(s)
mnohoúhelník - polygone