měsíce v roce
months of the year
mois de l'année

čeština,
český jazyk
English français
leden January janvier
únor February février
březen March mars
duben April avril
květen May mai
červen June juin
červenec July juillet
srpen August août
září September septembre
říjen October octobre
listopad November novembre
prosinec December décembre

roční období
season(s) - saison(s)

čeština,
český jazyk
English français
jaro Spring printemps
léto Summer été
podzim Autumn, (Fall) automne
zima Winter hiver