Pošta - Post - La Poste

čeština,
český jazyk
English français
poštovní úřad post office bureau de poste
pošťák, listonoš
pošťačka
postman, mailman
[female]
postier
postière
poštovní schránka postbox, mailbox boîte aux lettres
pohled(y)  , pohlednice postcard(s) carte(s) postale(s)
dopis(y)  , psaní mail, letter(s) courrier, lettre(s)
obálka / obálky envelope(s) enveloppe(s)
balík(y)   parcel(s) colis, paquet(s)
poštovní známka   / známky postage stamp(s) timbre(s)
papír(y)   paper(s) papier(s)
inkoust(y) ink encre(s)
plnicí pero   / pera
kuličkové pero
fountain pen(s)
ballpoint pen
stylo-encre / stylos
stylo-bille
tužka   / tužky
pastelka / pastelky
pencil(s)
color pencil(s)
crayon(s)
crayon(s) de couleur(s)
adresa / adresy address(es) adresse(s)
telefon(y)  
mobilní telefon
phone(s)
mobile phone
téléphone(s)
téléphone mobile
telefonní budka,
(telefonní automat)
phone booth, phone box cabine téléphonique
telefonní číslo / čísla phone number(s) numéro(s) de téléphone
telefonní seznam   phone directory annuaire téléphonique
telefonní karta   phone card carte téléphonique
fax(y) fax(es) fax


počítač(e)
computer(s) - ordinateur(s)

čeština,
český jazyk
English français
počítačová myš computer mouse souris d'ordinateur
klávesnice keyboard(s) clavier(s)
obrazovka / obrazovky screen(s) écran(s)
síť / sítě network(s) réseau(x)
internet " "
e-mailová adresa e-mail address adresse de courriel
kontakt(y),
(styk, spojení)
contact(s)
 
"
 
zpráva / zprávy,
(vzkaz, sdělení)
message(s) "