budík
alarm-clock
le réveil

čas   time - temps

Česky English français
hodiny  
hodinky  
clock
(wrist)watch
horloge
montre
Kolik je hodin? What time is it? Quelle heure est-il ?
hodina   / hodiny hour(s) heure(s)
minuta   / minuty minute(s) "
vteřina, sekunda   / sekundy second(s) seconde(s)
ráno   morning matin, matinée
poledne   midday, noon midi
odpoledne   afternoon après-midi
den   / dny day(s) jour(s), journée(s)
večer   evening soir, soirée
noc(i)   night(s) nuit(s)
půlnoc midnight minuit
předevčírem day before yesterday avant-hier
včera   yesterday hier
dnes   today aujourd'hui
zítra   tomorrow demain
pozítří day after tomorrow après-demain
týden   / týdny week(s) semaine(s)
víkend week-end fin de semaine
dovolená holidays, vacation vacances
měsíc(e)   month(s) mois
roční období season(s) saison(s)
rok(y)   year(s) an(s), année(s)
šťastný nový rok! Happy new year! Bonne année !
Všechno nejlepší
k narozeninám!
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Veselé Velikonoce! Happy Easter! Joyeuses Pâques !
Veselé Vánoce! Merry Christmas! Joyeux Noël !
dárek / dárky, dar / dary gift(s) cadeau(x)
kalendář calendar calendrier
desetiletí decade décennie
století   century siècle
tisíciletí millennium millénaire


Česky English français
minulost   past passé
přítomný present présent
budoucnost   future futur, avenir
před before avant
po after après
nyní now maintenant
brzy early tôt
pozdě late tard
nikdy never jamais
někdy sometimes parfois
čas od času from time to time de temps en temps
často often souvent
vždy always toujours