budík
alarm clock : réveil

čas - time - temps

čeština,
český jazyk
English français
hodinář(i) clockmaker(s), watchmaker(s) horloger(s)
hodiny clock(s) horloge(s)
nástěnné hodiny wallclock horloge murale,
pendule
hodinky watch(es) montre(s)
Kolik je hodin? What time is it? Quelle heure est-il ?
hodina / hodiny hour(s) heure(s)
minuta / minuty minute(s) "
sekunda / sekundy second(s) seconde(s)
ráno / rána morning matin(s), matinée(s)
poledne, polední
odpoledne, odpolední
midday, noon
afternoon
midi
après-midi
den / dni, dny day(s) jour(s), journée(s)
večer(y) evening soir(s), soirée(s)
noc(i) night(s) nuit(s)
půlnoc,
(polovina noci)
midnight minuit
předevčírem day before yesterday avant-hier
včera yesterday hier
dnes, dneska, (dnešek) today aujourd'hui
zítra, (zítřek) tomorrow demain
pozítří day after tomorrow après-demain
týden / týdny week(s) semaine(s)
víkend(y),
sobota a neděle
weekend(s) fin(s) de semaine
prázdniny,
dovolená / dovolené
holidays, vacation vacances
měsíc(e) month(s) mois
období, doba / doby period(s) période(s)
roční období season saison
rok / roky, léta year(s) an(s), année(s)
Šťastný nový rok! Happy new year! Bonne année !
narození
narozeniny
birth
birthday, anniversary
naissance
anniversaire
Všechno nejlepší
... k narozeninám!
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Velikonoce Easter Pâques
Veselé Vánoce! Merry Christmas, Xmas Joyeux Noël
dárek / dárky, dar(y) gift(s) cadeau(x)
kalendář calendar calendrier
desetiletí decade(s) décennie(s)
století century / centuries siècle(s)
tisíciletí millennium(s) millénaire(s)


čeština,
český jazyk
English français
kdysi long ago jadis
minulost past passé
přítomnost present présent
budoucnost future futur, avenir
minulý
budoucí
last
next
précédent
suivant, prochain
před, (přede)
po, potom
before
after, afterwards
avant
après, ensuite
teď now maintenant
včas in time à temps
brzy
pozdě
early, soon
late
tôt, bientôt
tard
nikdy never jamais
zřídka, málokdy seldom, rarely rarement
někdy sometimes parfois
čas od času from time to time de temps en temps
často often, frequently souvent
vždy
navždy, (navěky, věčně)
always
forever
toujours
pour toujours