doprava / dopravy - transport(s)

čeština,
český jazyk
English français
cestování, výlet, "túra" travel, trip voyage
cestovatel(é) traveler(s) voyageur(s)
cestující, pasažér passenger passager
návštěvník / návštěvníci visitor(s) visiteur(s)
turista / turisté tourist(s) touriste(s)
zavazadlo / zavazadla luggage, baggage bagage(s)
kufr(y) suitcase(s) valise(s)
celnice, clo
celní důstojník
customs
customs' officer
douane
douanier
průkaz totožnosti card of identity carte d'identité
vízum visa "
cestovní pas passport passeport
letiště airport(s) aéroport(s)
letadlo   / letadla,
letoun(y)  
airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
letec / letci aviator(s) aviateur(s)
pilot(i) pilot(s) pilote(s)
stevard(i) steward(s) "
stevardka, letuška stewardess, air hostess hôtesse de l'air
vrtulník, helikoptéra helicopter hélicoptère
raketa / rakety rocket(s) fusée(s)
neidentifikovaný létající objekt UFO unidentified flying object OVNI objet volant non identifié
létající talíř flying saucer soucoupe volante
maják(y) lighthouse(s) phare(s)
přístav(y)   port(s) "
loďka, člun  
loď  
boat
ship
bateau
navire
ponorka / ponorky submarine(s) sous-marin(s)
metro / metra metro(s) métro(s)
stanice metra metro station station de métro
železniční trať, železnice railroads, railways chemin de fer
vlak(y)   train(s) "
vlakové nádraží train station gare
tramvaj(e),
(šalina / šaliny)
tram(s) tramway(s)
lístek   / lístky
jízdenka   / jízdenky
ticket(s) titre(s) de transport
odlet departure départ
přílet arrival arrivée
rozcestí,
křižovatka
crossroads,
crossing
carrefour,
croisement, intersection
silnice   road(s) route(s)
dálnice motorway, highway autoroute
autobus(y) bus(es) autobus, autocar(s)
autobusové nádraží bus station gare routière
autobusová zastávka bus stop arrêt de bus
kamion(y), kamión(y) lorry / lorries, truck(s) camion(s)
dodávka / dodávky van(s) camionnette(s)
auto   / auta car(s) auto(s), voiture(s)
karavan(y) caravan(s) caravane(s)
parkoviště car park "parking"
garáž(e) garage(s) "
automechanik / automechanici mechanic(s) mécanicien(s)
čerpací stanice   gas station station service
benzín gasoline, (petrol) essence
motocykl(y),
motorka / motorky
motorcycle(s) moto(s), vélomoteur(s)
motor(y) motor(s) moteur(s)
volant steering wheel volant
kolo / kola wheel(s) roue(s)
kolo   / kola,
bicykl(y)   [obsolete]
bike(s)
bicycle(s)
vélo(s)
bicyclette(s)
chodec / chodci
přechod pro chodce
pedestrian(s)
pedestrian crossing, crosswalk
piéton(s)
passage piétons
chodník(y)
dlažba / dlažby
sidewalk, pavement
floor tiles
trottoir
dalles, pavés
semafor(y) traffic light(s) feu(x) de circulation