doprava transport

Česky English français
cestování, výlet
cestovatel(é)
travel, trip
traveler(s)
voyage
voyageur(s)
turista / turisté tourist(s) touriste(s)
zavazadlo / zavazadla luggage, baggage bagage(s)
kufr suitcase valise
celnice, clo
celní důstojník
customs
customs' officer
douane
douanier
průkaz totožnosti card of identity carte d'identité
vízum visa "
cestovní pas passport passeport
letiště airport aéroport
letadlo  
letoun  
airplane, aircraft avion, aéronef
vrtulník, helikoptéra helicopter hélicoptère
stevard steward "
stevardka, letuška stewardess, air hostess hôtesse de l'air
přístav   port "
loďka, člun  
loď  
boat
ship
bateau
navire
ponorka submarine sous-marin
metro subway [US], underground [UK] métro
stanice metra metro station station de métro
vlak(y)   train(s) "
vlakové nádraží train station gare
tramvaj tram tramway
lístek  
jízdenka  
ticket billet (de transport)
odlet departure départ
přílet arrival arrivée
silnice   road route
dálnice motorway, highway autoroute
autobus bus autobus, autocar
autobusové nádraží bus station gare routière
autobusová zastávka bus stop arrêt de bus
kamion / kamión
dodávka
truck, lorry
van
camion
auto   / auta car(s) auto(s), voiture(s)
karavan caravan caravane
parkoviště car park "parking"
čerpací stanice   gas station station-service
benzín gasoline, (petrol) essence
motocykl, motorka motorcycle moto, vélomoteur
motor " moteur
volant steering wheel volant
kolo / kola wheel(s) roue(s)
kolo  , bicykl   [obsolete] bicycle, bike bicyclette, vélo
chodec
přechod pro chodce
pedestrian
pedestrian crossing, crosswalk
piéton
passage piétons
dlažba, chodník pavement, sidewalk trottoir
semafor traffic lights feux de circulation